Klimatyzacja to regulowanie w pomieszczeniach zamkniętych czynników wpływających na stan powietrza temperatury, wilgotności, zapachu, jonizacji oraz usuwanie z powietrza składników szkodliwych kurzu, gazów trujących, bakterii.
Klimatyzacja to ogół procesów polegających na nadawania powietrza w pomieszczeniu określonych właściwości pożądanych ze względów higienicznych oraz ze względu na dobre samopoczucie ludzi lub też parametrów wymaganych ze względów technologicznych, np. nawilżanie, osuszanie, podgrzewanie, ochładzanie.
Klimatyzacja ma na celu zapewnienie komfortowych warunków w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi lub zapewnienia optymalnych warunków w pomieszczeniach, w których odbywają się procesy technologiczne.

Zakres oferowanych usług:

  • dobór, dostawa i montaż urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych wiodących producentów,
  • budowa komór chłodniczych i mroźnych,
  • naprawa i serwis uszkodzonych urządzeń,
  • przeglądy i konserwacje, również przeglądy okresowe,
  • projektowanie i montaż układów chłodniczych dla specjalnych zastosowań,
  • montaż i modernizacja układów sterowania i automatyki,